Selskaber

Til netop din virksomhed kan jeg tilbyde hjælp til følgende opgaver:

Bogholderi og bogføring er et bredt område. Min opgave spænder fra at modtage bilagsmaterialet i en stor plasticpose og til gennemgang af den bogføring kunden selv har foretaget.

Hvor på den skala du vil være bestemmer du selv, men uanset hvor du befinder dig bedst, kan jeg helt sikkert hjælpe dig.

Moms – og lønsumsopgørelse samt angivelse. De fleste kunder vælger den løsning, at uanset hvor på ovennævnte skala de befinder sig, så gennemgår jeg bogholderiet og opgør moms – og/eller lønsumstilsvaret. I samme forbindelse vælger nogle at få en afstemt periodebalance.

Årsrapporten og årsregnskabet kan jeg selvfølgelig også hjælpe med. Såfremt selskabet har afmeldt revisionen kan jeg tilbyde at udføre den fulde assistance til sikring af selskabets overholdelse af gældende lovgivning på området.

Jeg benytter samme revisorprogrammer som de store revisionsfirmaer, og sikrer mig derigennem, at min værktøjskasse altid er fuldt opdateret. Programmerne er alle fuldt integreret med hinanden således, at arbejdet kan udføres hurtigt og effektivt. Det samme gælder XBRL indberetningen. Såfremt selskabet ikke har afmeldt revisionen så se nærmere under punktet ”Revision”.

Skat og skattemæssige opgørelser er en stor del af mit arbejde. Jeg bruger derfor også en masse tid på at holde mig opdateret, da det er yderst vigtigt for mig, at mine kunder ved, at de har en kompetent rådgiver, der kan hjælpe med, at træffe de rigtige skattemæssige beslutninger. I forbindelse med at selskabet aflægger årsrapport udarbejdes en intern rapport, hvori årets skattemæssige opgørelser opstilles.

Budget til banken eller til internt brug i virksomheden kan jeg også assistere med at udarbejde. I tæt samarbejde med kunden opstilles forventningerne til fremtidens omsætning, og tilhørende omkostninger. Herefter udarbejdes budgettet i en excelskabelon, som kunden gerne må få således, at ”rulning” af budgettet kan foretages internt i virksomheden uden yderligere løbende omkostninger til revisor.

Lønadministration foretages primært ved hjælp af Danløn. Jeg assisterer gerne med oprettelse, opsætning og bogføring af de løbende lønudbetalinger.

Kreditor- og debitorstyring er også opgaver e-revi.dk kan løse. Vedrørende kreditorstyring har jeg kunder, som dagligt scanner de købsfakturaer de har modtaget, og derefter sørger jeg for bogføring og rettidig betaling via kundes netbank. Debitorstyring omfatter fakturering, kontrol af indbetaling, rykkerprocedurer samt telefonisk opfølgning på manglende betaling.

Revision af selskabets årsrapport falder uden for hvad jeg kan tilbyde at udføre. Til gengæld kan jeg tilbyde at klargøre årsrapporten med tilhørende dokumentation til selskabets revisor. Jeg har flere års erfaring i revisionsopgaver, og ved derfor hvad der skal til for, at det er nemt og hurtigt for revisor at revidere årsrapporten. Yderligere kan jeg, gennem et samarbejde med et statsautoriseret revisionsfirma, tilbyde en yderst fornuftig pris på revisionen.

Stiftelse af selskaber med tilhørende standarddokumenter samt registrering via webreg hjælper jeg også gerne med.