Rådgivning

Jeg tilbyder rådgivning inden for følgende områder:

Skatterådgivning stiller store krav til rådgiver, da skattelovgivningen både er spændende, kompleks og i konstant udvikling. Jeg bruger derfor meget tid på at holde mig opdateret således, at du altid har en kompetent rådgiver der kan hjælpe dig med at tage de rigtige beslutninger på de rigtige tidspunkter.

Økonomisk rådgivning omkring hvordan du får et godt og grundigt overblik over alle virksomhedens økonomiske facetter. Et sådan overblik kan være forskellen på succes eller fiasko, og give et solidt grundlag for videre udvikling af virksomheden. Jeg rådgiver omkring budgetlægning og budgetopfølgning, regnskabsudarbejdelse samt regnskabsanalyser.

Selskabskonstruktioner skal være velbegrundede og gennemtænkte. Dette såvel ved opstart af virksomhed, som ved ændring af eksisterende personlig virksomhed til drift i selskabsform via skattefri eller skattepligtig virksomhedsomdannelse. Jeg rådgiver omkring valget af den optimale selskabskonstruktion, ændringer af den juridiske form eksempelvis gennem spaltning eller fusioner, samt selvfølgelig skatterådgivning i forbindelse med drift af virksomhed i selskabsform.

Generationsskifte er ofte en kompliceret proces der kræver en del planlægning. Samtidigt skal der ofte træffes nogle svære beslutninger, da et generationsskifte ikke kun handler om penge, men også omfatter medarbejdere, kunder og leverandører med videre. Jeg kan hjælpe med en tidsplan for virksomhedens overdragelse, en opgørelse af de afledte skatter og afgifter, samt konsekvensberegninger ved forskellige løsningsmuligheder. Med andre ord et godt økonomisk overblik der giver dig et solidt grundlag for, at træffe de rigtige beslutninger.

Rådgivning af kriseramte virksomheder er desværre yderst relevant i disse tider. Jeg tilbyder en grundig analyse af virksomheden således, at vi kan skabe et fornuftigt grundlag for en videre handlingsplan. Handlingsplanen kan bestå af flere tiltag, herunder løbende budgetopfølgning, grundig analyse af perioderegnskaber, forslag til rationalisering og effektivisering, forslag til driftsfinansiering eller et realistisk forslag til rekonstruktion af virksomheden. Alt sammen tiltag for, at bringe virksomheden tilbage på rette kurs.

Gode relationer til bank eller anden finansieringskilde er yderst vigtig for stort set alle virksomheder i dagens Danmark. En måde at pleje de gode relationer på er, at holde banken velinformeret om virksomhedens strategi, drift og udvikling. Jeg kan tilbyde rådgivning omkring udarbejdelse af strategi- og handlingsplaner, investeringsplaner, budgetter samt øvrige værktøjer til professionel rapportering til de finansielle samarbejdspartnere.

Rådgivning af iværksættere er altid spændende. Rådgivningen omfatter valg af virksomhedsform, budgettering, skatteoptimering, regnskabsaflæggelse, lønadministration samt regler omkring moms og andre afgifter. Kort sagt alt vedrørende opstart af virksomheden og dennes løbende drift.