Enkeltmandsvirksomheder

Til netop din virksomhed kan jeg tilbyde hjælp til følgende opgaver:

Bogholderi og bogføring er et bredt område. Min opgave spænder fra at modtage bilagsmaterialet i en stor plasticpose og til gennemgang af den bogføring kunden selv har foretaget.

Hvor på den skala du vil være bestemmer du selv, men uanset hvor du befinder dig bedst, kan jeg helt sikkert hjælpe dig.

Moms – og lønsumsopgørelse samt angivelse. De fleste kunder vælger den løsning, at uanset hvor på ovennævnte skala de befinder sig, så gennemgår jeg bogholderiet og opgør moms – og/eller lønsumstilsvaret. I samme forbindelse vælger nogle at få en afstemt periodebalance.

Årsrapporten og årsregnskabet kan jeg selvfølgelig også hjælpe med. Jeg tilbyder at udarbejde virksomhedens årsrapport samt privat formue- og indkomstopgørelse. Jeg benytter sammen revisorprogrammer som de store revisionsfirmaer og sikre mig derigennem at min værktøjskasse altid er fuldt opdateret. Programmerne er alle fuldt integreret med hinanden således, at arbejdet kan udføres hurtigt og effektivt.

Skat og skattemæssige opgørelser er en stor del af mit arbejde. Jeg bruger derfor også en masse tid på at holde mig opdateret, da det er yderst vigtigt for mig, at mine kunder ved, at de har en kompetent rådgiver der kan hjælpe dem med at træffe de rigtige skattemæssige beslutninger. I forbindelse med at virksomheden aflægger årsrapport udarbejdes et tilhørende specifikationshæfte hvori de skattemæssige opgørelser opstilles eller alternativt fremgår disse af indkomst- og formueopgørelsen hvis kunden har valgt at få en sådan udarbejdet.

Budget til banken eller til internt brug i virksomheden kan jeg også assistere med at udarbejde. I tæt samarbejde med kunden opstilles forventningerne til fremtidens omsætning, og tilhørende omkostninger. Herefter udarbejdes budgettet i en excelskabelon, som kunden gerne må få således, at ”rulning” af budgettet kan foretages internt i virksomheden uden yderligere løbende omkostninger til revisor.

Lønadministration foretages primært ved hjælp af Danløn. Jeg assisterer gerne med oprettelse, opsætning og bogføring af de løbende lønudbetalinger.

Kreditor- og debitorstyring er også opgaver e-revi.dk kan løse. Vedrørende kreditorstyring har jeg kunder, som dagligt scanner de købsfakturaer de har modtaget, og derefter sørger jeg for bogføring og rettidig betaling via kundes netbank. Debitorstyring omfatter fakturering, kontrol af indbetaling, rykkerprocedurer samt telefonisk opfølgning på manglende betaling.