Privat person

Til dig som privatperson kan jeg tilbyde hjælp til:

Selvangivelsen kan for nogle virke uoverskuelig. Derfor tilbyder jeg hjælp til udfyldelsen af selvangivelsen, herunder en gennemgang af de forhåndsoplyste tal, samt selvfølgelig en beregning af de eventuelt manglende oplysninger, som eksempelvis er afledt af følgende:

  1. Udlejning af fast ejendom
  2. Aktier
  3. Investeringsforeningsbeviser
  4. Forældrekøb
  5. Diæter og specielle kørselsfradrag

Listen er ikke udtømmende med blot eksempler på områder, hvor det kan være en god ide at inddrage en professionel rådgiver.

Herudover kan jeg også hjælpe dig, hvis du for eksempel føler, at du har mistet overblikket over din økonomi. Hvis det er tilfældet, er det altid en god ide at få gennemgået dine økonomiske forhold, og opstille et budget, der klart viser, hvad du helt nøjagtigt har af indtægter og udgifter, samt aktiver og passiver. De fleste bliver som regel overraskede når det endelige budget foreligger.

Er økonomien gået helt i hårknude således, at du overvejer hvordan du skal komme videre, kan en gældsanering eller anden kreditorordning være en løsning. Her tilbyder jeg hjælp til at komme i gang med den rigtige løsning fra starten af.